Bijeenkomsten

Om de door onderzoek opgedane kennis in de praktijk te brengen, spreken leden van Bewogen Onderwijs op nationale en internationale congressen en symposia. Bijeenkomsten waarop leden van Bewogen Onderwijs spreken en interessant zijn voor leerkrachten/docenten en andere professionals in het onderwijs (PO, VO, mbo, hoger onderwijs) worden hier aangekondigd.