Subsidie voor onderzoeksproject naar Beweeg Wijs

In september start een grootschalig onderzoeksproject naar de effecten van de interventie Beweeg Wijs.

Voor deze evaluatie heeft Anne de Bruijn (Vrije Universiteit Amsterdam) in het kader van de Europese aanbesteding ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’ van het NRO een subsidie gekregen (klik hier voor meer informatie). Zij zal dit project uitvoeren samen met collega’s Femke van der Wilt en Chiel van der Veen. 

Beweeg Wijs is een programma gericht op het stimuleren van meer en gevarieerder bewegen tijdens de schoolpauzes. Dit gebeurt door van het schoolplein een natuurlijke en uitdagende buitenomgeving te maken waar alle kinderen op hun eigen niveau kunnen bewegen. Ook wordt een gevarieerd aanbod geboden qua materialen en spelmogelijkheden (klik hier voor meer informatie over Beweeg Wijs).

In dit project zal gekeken worden of Beweeg Wijs effect heeft op de hoeveel en hoe gevarieerd kinderen gedurende de schoolpauzes bewegen. Hoe vaak zijn ze bezig met activiteiten waarbij ze flink bewegen? En wat voor activiteiten doen ze? Daarnaast wordt gekeken of het programma effect heeft op de schoolprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe goed kinderen met klasgenootjes overweg kunnen, hoe veilig ze zich op school voelen, en hoe graag ze naar school gaan. Hierbij worden specifiek de effecten voor kwetsbare kinderen onderzocht, die minder goede resultaten halen op school, of die achterblijven wat betreft hun sociaal-emotioneel functioneren.

Het programma zal in het schooljaar 2023-2024 uitgezet en geëvalueerd worden in de bovenbouwgroepen van 18 scholen.

Naar het overzicht