Actief forenzen naar school, cognitieve prestaties en academische prestaties bij Nederlandse adolescenten

In dit onderzoek werden de verbanden tussen actief forenzen (d.w.z., lopen of fietsen) naar school, cognitieve prestaties en academische prestaties bij Nederlandse adolescenten onderzocht. Daarnaast werd onderzocht of deze verbanden anders waren voor jongens dan voor meisjes en of depressieve symptomen hier mogelijk een invloed op hadden.

Schoolprestaties
Mentaal welbevinden
Cognitieve functies
Beweging algemeen
Voortgezet onderwijs
Wetenschappelijke publicatie
GOALS
Bekijk volledige publicatie

Van Dijk, M. L., De Groot, R. H., Van Acker, F., Savelberg, H. H., & Kirschner, P. A. (2014). Active commuting to school, cognitive performance, and academic achievement: an observational study in Dutch adolescents using accelerometers. BMC public health, 14(1), 1-11.