Beweeggedrag en mentaal welbevinden van mbo-studenten

In deze Engelstalige presentatie worden de bevindingen van 2 wetenschappelijke studies besproken. Eerst wordt ingegaan op het verband tussen beweeggedrag en mentaal welbevinden van de mbo-student op basis van een cross-sectionele studie onder mbo-studenten van diverse studierichtingen en leerjaren. Daarna wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid tot het implementeren van zit-sta-bureaus in het mbo om het beweeggedrag te stimuleren. Hiervoor is een kwalitatieve studie met focusgroepinterviews uitgevoerd.

Mentaal welbevinden
Gedrag in de klas
Beweging algemeen
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Congrespresentatie
PHIT2Learn
Bekijk volledige publicatie

Kirschner, M., Golsteijn, R. H. J., Sijben, S., Singh, A. S., Savelberg, H. H. C. M., & De Groot, R. H. M. (2021, 8 juni). Physical activity behavior and student mental wellbeing in the vocational education and training setting. Paper gepresenteerd tijdens ISBNPA XChange (Online).
Downloads en links