Beweeginterventies om leren in het mbo te verbeteren

Doel van dit project is het effect van lichamelijke activiteit- en zitgedraginterventies te onderzoeken op diverse leeruitkomsten bij leerlingen in het MBO. Hierbij gaat het om effecten op cognitief functioneren, algemene effecten op schoolprestaties, maar ook vitaal burgerschap/werknemerschap.Naast wetenschappelijke output levert dit onderzoek een op-maat-gemaakt advies voor leerlingen en hun docenten in het MBO waarbij rekening gehouden wordt met de interesses en mogelijkheden van MBO-leerlingen en hun curriculum. Bovendien levert PHIT2LEARN educatief materiaal voor studenten, ouders en docenten omtrent beweeg- en zitgedrag.

Creativiteit
Mentaal welbevinden
Cognitieve functies
Schoolprestaties
Motorische vaardigheden of fitheid
Gedrag in de klas
Hersenfuncties/structuur
Staand onderwijs
Beweging algemeen
Beweegbreaks
Bewegend leren
Middelbaar beroepsonderwijs
Publieksvriendelijk rapport
PHIT2Learn
Bekijk volledige publicatie

.
Downloads en links