De effecten van staande onderwijsgroep bijeenkomsten op fysieke activiteit van studenten aan een bacheloropleiding: een gerandomiseerd onderzoek

Sedentair gedrag is het zitten, achterover leunen of liggen, terwijl je wakker bent en weinig energie verbruikt. Langdurig zittend gedrag leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, depressie en stress. Daarom worden sta-bureaus geïntroduceerd op scholen en op werkplekken. Ondanks de hoge acceptatie en haalbaarheid van het gebruik van sta-bureaus in universitaire omgevingen, moet de effectiviteit van sta-bureaus nog worden onderzocht bij bijvoorbeeld studenten. In de huidige studie willen we de effecten onderzoeken van een sta-bureau-interventie op het fysieke activiteitsgedrag van unversitaire studenten, met name door staande werkcolleges te introduceren.

Gedrag in de klas
Beweging algemeen
Staand onderwijs
Hoger onderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Academisch Onderwijs in Beweging
Bekijk volledige publicatie

Chim, H. Q., Van Gerven, P. W., de Groot, R. H., Oude Egbrink, M. G., Erkens, R. H., & Savelberg, H. H. (2021). The effects of standing tutorial meetings on physical activity behavior in undergraduates: A randomized controlled trial. Physiology & Behavior, 230, 113294.
Downloads en links