De effecten van staande onderwijsgroep bijeenkomsten op leren van bachelor studenten: studieprotocol

In dit artikel beschrijven we de methoden om de effecten van staan tijdens onderwijsgroepbijeenkomsten te onderzoeken, waarbij we ons richten op de invloed van leer- en bewegingsgedrag bij universitaire studenten. Leren wordt gedefinieerd als interacties tussen studenten die bevorderlijk zijn voor het leren in hun tutorialdiscussies en een verbeterde prestatie op de concepttests. Het tentamen van de cursus wordt ook gebruikt als maatstaf voor leerprestaties.

Schoolprestaties
Gedrag in de klas
Beweging algemeen
Staand onderwijs
Hoger onderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Academisch Onderwijs in Beweging
Bekijk volledige publicatie

Chim, H. Q., Van Gerven, P. W., de Groot, R. H., oude Egbrink, M. G., Erkens, R. H., & Savelberg, H. H. (2019). The effects of standing tutorials on learning in undergraduate students: Study protocol. International Journal of Educational Research, 98, 123-133.
Downloads en links