De hersenen in beweging: Effecten van twee beweeginterventies op schoolprestaties en hersenactiviteit van basisschoolleerlingen

In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven waarin gekeken is naar de effecten van verschillende typen fysieke activiteit (aëroob en cognitief-uitdagend) op schoolprestaties van basisschoolleerlingen. Bovendien is onderzocht of mogelijke effecten verklaard kunnen worden door veranderingen in onderliggende patronen van hersenactiviteit (fMRI). Bijna 900 leerlingen deden mee aan het onderzoek, waarvan de helft een van de twee 14-weekse interventies volgden. In beide interventies kregen kinderen 4 gymlessen per week, waarin het verhogen van de hartslag (aërobe interventie) of het uitdagen van cognitieve en motorische vaardigheden d.m.v. balsporten of groepspellen (cognitief-uitdagende interventie) centraal stonden. Dit proefschrif is onderdeel van het project 'Slim door gym'.

Hersenfuncties/structuur
Cognitieve functies
Schoolprestaties
Motorische vaardigheden of fitheid
Gymlessen
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Proefschrift
Slim door Gym
Bekijk volledige publicatie

De Bruijn, A. G. M. (2019). The brain in motion: effects of different types of physical activity on primary school children's academic achievement and brain activation. Rijksuniversiteit Groningen [proefschrift]. https://doi.org/10.33612/diss.99782666

proefschrift-Anne