De relatie tussen fysieke fitheid en cognitieve functies en schoolvaardigheden bij adolescenten

Onderzoek heeft laten zien dat fittere jongeren vaak betere cognitieve functies hebben, zoals werkgeheugen en inhibitie, en betere schoolprestaties dan minder fitte jongeren. Echter kun je fysieke fitheid opdelen in twee soorten fitheid (health-related en skill-related fysieke fitheid) en is nog niet duidelijk welke soort fitheid de meest voorspellende soort is. In deze studie wordt onderzocht welke soort fitheid gerelateerd is aan cognitieve functies en aan schoolvaardigheden bij jongeren.

Cognitieve functies
Schoolprestaties
Motoriek of fitheid
Voortgezet onderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Move to Improve!
Bekijk volledige publicatie

Haverkamp, B. F., Oosterlaan, J., Königs, M., & Hartman, E. (2021). Physical fitness, cognitive functioning and academic achievement in healthy adolescents. Psychology of Sport and Exercise, 102060.