De relatie tussen grove motoriek en sportdeelname bij kinderen met een verstandelijke beperking

In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen grove motoriek en sportdeelname bij kinderen met een verstandelijke beperking.

Cognitieve functies
Motorische vaardigheden of fitheid
Beweging algemeen
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Baltoppers
Bekijk volledige publicatie

Westendorp, M., Houwen, S., Hartman, E., & Visscher, C. (2011). Are gross motor skills and sports participation related in children with intellectual disabilities? Research in Developmental Disabilities, 32(3), 1147–1153. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2011.01.009