De relatie tussen grove motorische vaardigheden en schoolprestaties bij kinderen met leerproblemen

In deze studie is de relatie tussen grove motorische vaardigheden en schoolprestaties onderzocht bij kinderen met leerproblemen in het speciaal basisonderwijs (SBO).

Schoolprestaties
Motorische vaardigheden of fitheid
Beweging algemeen
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Baltoppers
Bekijk volledige publicatie

Westendorp, M., Hartman, E., Houwen, S., Smith, J., & Visscher, C. (2011). The relationship between gross motor skills and academic achievement in children with learning disabilities. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2773–2779. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2011.05.032