De relatie tussen motorische vaardigheden en schoolprestaties bij kinderen met leerproblemen

Over de relatie tussen motoriek en cognitie van kinderen in het speciaal basisonderwijs (SBO). In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen motorische vaardigheden en schoolprestaties bij kinderen met leerproblemen.

Schoolprestaties
Motorische vaardigheden of fitheid
Beweging algemeen
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Baltoppers
Bekijk volledige publicatie

Vuijk, P. J., Hartman, E., Mombarg, R., Scherder, E., & Visscher, C. (2011). Associations Between Academic and Motor Performance in a Heterogeneous Sample of Children With Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 44(3), 276–282. https://doi.org/10.1177/0022219410378446