Draagt bewegend leren bij aan een betere fitheid en minder overgewicht?

Bewegend leren zorgt ervoor dat kinderen gedurende de schooldag meer bewegen. Dat is essentieel voor hun gezondheid. Worden kinderen er ook fitter van en leidt het tot minder overgewicht? Deze studie zoekt het uit. Al springend leren rekenen en spellen: Fit en Vaardig op school is een innovatieve manier van leren die het beeld van stilzittende kinderen in de klas doorbreekt. Fysiek actieve reken- en taallessen kunnen een effectieve manier zijn om schoolprestaties van kinderen te verbeteren. In een onderzoek op 12 basisscholen is uitgebreid onderzoek gedaan naar effecten van bewegend leren.

Motorische vaardigheden of fitheid
Bewegend leren
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Fit en Vaardig op School
Bekijk volledige publicatie

de Greeff, J. W., Hartman, E., Mullender-Wijnsma, M. J., Bosker, R. J., Doolaard, S., & Visscher, C. (2016). Effect of Physically Active Academic Lessons on Body Mass Index and Physical Fitness in Primary School Children. Journal of School Health, 86(5), 346–352. https://doi.org/10.1111/josh.12384
Downloads en links