Een kwalitatieve studie naar de implementatie van zit sta-bureaus in het mbo

Ook ooit overwogen om zit-stabureaus in de klas te plaatsen om het staand onderwijs van de mbo-studenten te faciliteren? In dit wetenschappelijk onderzoek is onderzocht of de implementatie en het gebruik van zit-stabureaus in het middelbaar beroepsonderwijs haalbaar is. Tevens worden in het artikel aanbevelingen gedaan over hoe de zit-stabureaus het beste geïmplementeerd zouden kunnen worden: de sleutel tot succes ligt bij de leerkracht/docent.

Mentaal welbevinden
Gedrag in de klas
Cognitieve functies
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
PHIT2Learn
Bekijk volledige publicatie

Kirschner, M., Golsteijn, R. H., Sijben, S. M., Singh, A. S., Savelberg, H. H., & De Groot, R. H. (2021). A Qualitative Study of the Feasibility and Acceptability of Implementing ‘Sit-To-Stand’ Desks in Vocational Education and Training. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3), 849. https://doi.org/10.3390/ijerph18030849
Downloads en links