Effecten na één jaar bewegend leren. Wat werkt en waardoor?

Na één jaar bewegend leren werd de uitvoerbaarheid ervan in de praktijk geëvalueerd en werden de effecten op leeropbrengsten nader bekeken. Al springend leren rekenen en spellen: Fit en Vaardig op School is een innovatieve manier van leren die het beeld van stilzittende kinderen in de klas doorbreekt. Fysiek actieve reken- en taallessen kunnen een effectieve manier zijn om schoolprestaties van kinderen te verbeteren. Op 12 basisscholen is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van bewegend leren.

Schoolprestaties
Gedrag in de klas
Bewegend leren
Basisonderwijs
Populair semi-wetenschappelijk artikel
Fit en Vaardig op School
Bekijk volledige publicatie

Mullender-Wijnsma, M. J., Hartman, E., De Greeff, J. W., Visscher, C., Doolaard, S., Bosker, R.J. (2015). Bewegend leren in de klas. Weten Wat Werkt en Waarom. NRO 4 (1), p. 38-45.

Downloads en links