Effecten van aërobe en cognitief-uitdagende fysieke activiteit op fitheid en motoriek van basisschoolleerlingen

Fitheid en motoriek zijn belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Kinderen blijken echter steeds minder fit en motorisch vaardig te zijn. Interventies in het bewegingsonderwijs kunnen deze negatieve ontwikkeling mogelijk keren. Het is echter nog onduidelijk welke interventiekenmerken (bijv. type fysieke activiteit) het effectiefst zijn. In deze studie is gekeken naar de effecten van een aërobe interventie en een cognitief-uitdagende interventie in het bewegingsonderwijs op cardiovasculaire fitheid en grove motorische vaardigheden. De interventies duurden 14 weken, waarbij kinderen 4 gymlessen per week volgden. Ook is onderzocht of minder fitte of minder motorisch vaardige kinderen meer profijt hebben van de interventies.

Motorische vaardigheden of fitheid
Gymlessen
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Slim door Gym
Bekijk volledige publicatie

Van Der Fels, I. M. J., Hartman, E., Bosker, R. J., De Greeff, J. W., De Bruijn, A. G. M., Meijer, A., Smith, J. & Visscher, C. (2020). Effects of aerobic exercise and cognitively engaging exercise on cardiorespiratory fitness and motor skills in primary school children: A cluster randomized controlled trial. Journal of Sports Sciences, 38(17), 1975-1983. https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1765464