Effecten van bewegend leren op fitheid en cognitieve functies

Wat zijn de langetermijneffecten van bewegend leren op fitheid en cognitieve functies? Al springend leren rekenen en spellen: Fit en Vaardig op School is een innovatieve manier van leren die het beeld van stilzittende kinderen in de klas doorbreekt. Fysiek actieve reken- en taallessen kunnen een effectieve manier zijn om schoolprestaties van kinderen te verbeteren. In een onderzoek op 12 basisscholen is uitgebreid onderzoek gedaan naar effecten van bewegend leren.

Cognitieve functies
Motorische vaardigheden of fitheid
Bewegend leren
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Fit en Vaardig op School
Bekijk volledige publicatie

de Greeff, J. W., Hartman, E., Mullender-Wijnsma, M. J., Bosker, R. J., Doolaard, S., & Visscher, C. (2016). Long-term effects of physically active academic lessons on physical fitness and executive functions in primary school children. Health Education Research31(2), 185-194. https://doi.org/10.1093/her/cyv102

Downloads en links