Effecten van een balvaardigheidsprogramma op motoriek en cognitie bij kinderen met leerproblemen

Over de effecten van een balvaardigheidsprogramma op motoriek en cognitie in het speciaal basisonderwijs. In dit artikel wordt ingegaan op de effect van een 16-weken durende balvaardigheidsinterventie op de balvaardigheid en op de cognitieve functies van kinderen (7-11 jaar).

Cognitieve functies
Motorische vaardigheden of fitheid
Beweging algemeen
Gymlessen
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Baltoppers
Bekijk volledige publicatie

Westendorp, M., Houwen, S., Smith, J., Hartman, E., & Visscher, C. (2014). Effect of a Ball Skill Intervention on Children’s Ball Skills and Cognitive Functions. Medicine & Science in Sports & Exercise, 46(2), 414–422. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e3182a532b3