Effecten van een beweeginterventie op cognitieve functies, schoolprestaties en mentale gezondheid van jongeren

Jongeren zijn over het algemeen inactief en ze hebben een zittende leefstijl. Hierdoor hebben ze niet alleen een verhoogd risico op het ontwikkelen van fysieke gezondheidsproblemen, maar ook op mentale gezondheidsproblemen en een niet optimale ontwikkeling van cognitieve functies en schoolprestaties. Het doel van deze studie was het onderzoeken van 1) het effect van een beweeginterventie tijdens de gymles op cognitieve functies, schoolprestaties en de mentale gezondheid, 2) effecten van (internationale) beweeginterventies met een literatuuronderzoek en 3) de relatie tussen fysieke fitheid en cognitieve uitkomstmaten.

Motorische vaardigheden of fitheid
Mentaal welbevinden
Cognitieve functies
Schoolprestaties
Motoriek of fitheid
Beweging algemeen
Gymlessen
Voortgezet onderwijs
Publieksvriendelijk rapport
Move to Improve!
Bekijk volledige publicatie

Haverkamp, B.F., Oosterlaan, J., & Hartman, E. (2022). Effecten van een beweeginterventie op cognitieve functies, schoolprestaties en mentale gezondheid van jongeren. Universitair Medisch Centrum Groningen en Rijksuniversiteit Groningen en Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, December 2021.