Effecten van twee fysieke interventies in het bewegingsonderwijs op hersenactiviteit bij basisschoolleerlingen

Meerdere studies hebben aangetoond dat fysieke activiteit positieve effecten kan hebben op schoolprestaties. Enkele studies suggereren dat deze effecten te herleiden zijn naar veranderingen in hersenactiviteit, waarbij verwacht wordt dat de exacte veranderingen afhankelijk zijn van het type fysieke activiteit. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende typen fysieke activiteit op hersenactiviteit. In deze studie werden daarom de effecten van aƫrobe en cognitief-uitdagende fysieke activiteit op hersenactiviteit tijdens visuo-spatieel werkgeheugen onderzocht. Door te onderzoeken of de hersenen anders reageren op verschillende typen fysieke activiteit, proberen we meer inzicht te krijgen in hoe en waarom fysieke activiteit effect heeft op cognitie en schoolprestaties. In deze blog wordt onderzoek naar effecten van verschillende vormen van fysieke activiteit besproken.