Effecten van twee fysieke interventies in het bewegingsonderwijs op schoolprestaties van basisschoolleerlingen

Dat beweging goed is voor de gezondheid van kinderen is algemeen bekend. Steeds meer onderzoek suggereert dat beweging ook goed is voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen: Kinderen die meer bewegen doen het beter op school en programma’s waarmee ze meer gaan bewegen, lijken positieve effecten te kunnen hebben op hun schoolprestaties. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar welke vormen van beweging het beste effect hebben. In dit wetenschappelijk artikel wordt gekeken naar de effecten van twee interventies in het bewegingsonderwijs op schoolprestaties. De interventies richten zich op aërobe fysieke activiteit en cognitief-uitdagende fysieke activiteit.

Schoolprestaties
Gymlessen
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Slim door Gym
Bekijk volledige publicatie

De Bruijn, A. G., Kostons, D. D., Van Der Fels, I. M., Visscher, C., Oosterlaan, J., Hartman, E., & Bosker, R. J. (2020). Effects of aerobic and cognitively-engaging physical activity on academic skills: A cluster randomized controlled trial. Journal of Sports Sciences, 38(15), 1806-1817.