Effecten van verschillende typen fysieke activiteit op schoolprestaties

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het proefschrift ‘The Brain in Motion’. Allereerst wordt een overzicht gegeven van onderzoek naar relaties tussen fitheid, motoriek en schoolprestaties. Vervolgens wordt ingegaan op het tweede deel van het onderzoek waarin gekeken is naar effecten van twee interventies in het bewegingsonderwijs op schoolprestaties en hersenactiviteit. De effecten op hersenactiviteit zijn onderzocht om meer inzicht te krijgen aan de mechanismen die ten grondslag liggen aan effecten op schoolprestaties. Resultaten van het onderzoek worden besproken en implicaties voor het (bewegings-)onderwijs worden beschreven.

Hersenfuncties/structuur
Cognitieve functies
Schoolprestaties
Beweging algemeen
Gymlessen
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Slim door Gym
Bekijk volledige publicatie

De Bruijn, A. G. M.  (2020). Slim door Gym? De effecten van verschillende typen fysieke activiteit op schoolprestaties en hersenactiviteit van basisschoolleerlingen. Neuropraxis, 24(3), 58-65.