Fysieke activiteit en cognitieve prestaties bij jonge adolescenten

Sinds kort is er in toenemende mate aandacht voor de mogelijke positieve effecten van bewegen op leerprestaties van adolescenten. Er is echter nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor het vormgeven van effectieve beweegprogramma’s op (Nederlandse) scholen die gericht zijn op het verbeteren van cognitie. Voor ‘SMART MOVES!’ heeft een multidisciplinair onderzoeksteam volgens een systematische en planmatige aanpak een beweegprogramma onwikkeld om cognitieve prestatie te stimuleren. Dit beweegprogramma werd vervolgens geëvalueerd. Experimenteel en literatuuronderzoek werden gecombineerd om met kennis van eindgebruikers en praktijkprofessionals uit onderwijs en beleid een effectieve en haalbare interventie te ontwikkelen.