Fysieke activiteit en fitheid van kinderen met taalproblemen

Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen hebben vaak moeite met het begrijpen van andere kinderen, wat kan leiden tot verminderde dagelijkse fysieke activiteit en fitheid. In de huidige studie werd de fysieke activiteit en fitheid van 8- tot 11-jarige kinderen met taalontwikkelingsstoornissen onderzocht en werden de resultaten vergeleken met normaal ontwikkelende kinderen. Daarnaast werd onderzocht of er verbanden bestonden tussen fysieke activiteit en fitheid bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en bij normaal ontwikkelende kinderen.

Schoolprestaties
Motorische vaardigheden of fitheid
Beweging algemeen
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Hoe fitter, hoe slimmer
Bekijk volledige publicatie

van der Niet, A. G., Hartman, E., Moolenaar, B. J., Smith, J., & Visscher, C. (2014). Relationship between physical activity and physical fitness in school-aged children with developmental language disorders. Research in Developmental Disabilities, 35(12), 3285–3291. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.08.022