Gezondheid: gebruik zit-stabureaus in het mbo

Dat veel zitten ongezond is hoor je steeds vaker. Ondanks dat we dit vaak horen brengen jongeren veel tijd zittend door op school. In het huidige artikel voor mbo-docenten hebben we de belangrijkste bevindingen van een eerder geschreven wetenschappelijke studie beschreven. Dit artikel gaat over wat mbo-studenten vinden van het gebruik van zit-sta bureaus in plaats van traditionele bureaus en wat studenten zelf denken nodig te hebben om daadwerkelijk in de klas te staan.

Cognitieve functies
Schoolprestaties
Mentaal welbevinden
Motorische vaardigheden of fitheid
Gedrag in de klas
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Populair semi-wetenschappelijk artikel
PHIT2Learn
Bekijk volledige publicatie

Kirschner, M., Golsteijn, R. H. J., & De Groot, R. H. M. (2021). Gezondheid: Gebruik zit-stabureaus in het MBO. Canon beroepsonderwijs, 1–7. https://canonberoepsonderwijs.nl/kenmerken-deelnemers-en-leerprocessen/canon-beroepsonderwijs-gezondheid-gebruik-zit-stabureaus-in-het-mbo/
Downloads en links