Het effect van staan of bewegen op executieve functies en creativiteit bij mbo-studenten

Onderzoek suggereert dat het verminderen van zitgedrag gunstig is voor de executieve functies en de creativiteit. Dit is echter nog niet onderzocht bij mbo-studenten, die 40% uitmaken van de jongerenpopulatie en in het algemeen veel zitten. Het stimuleren van executieve functies en creativiteit is belangrijk voor hun schoolprestaties. Daarom hebben we 3 onderzoeken uitgevoerd om het effect te onderzoeken van het onderbreken van zitten door te staan of stevig te wandelen tijdens de les op executieve functies en creativiteit bij mbo-studenten.

Cognitieve functies
Schoolprestaties
Hersenfuncties/structuur
Creativiteit
Staand onderwijs
Bewegend leren
Beweegbreaks
Middelbaar beroepsonderwijs
Filmpje
PHIT2Learn
Bekijk volledige publicatie

Luteijn, P. (2021, July). The effect of standing or a movement break on executive functioning and creativity in VET students. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=JWDKdkiqIuc
Downloads en links