Het effect van staan ten opzichte van zitten op executieve functies en creativiteit bij mbo-studenten

Uit onderzoek blijkt dat het onderbreken van zitten door te gaan staan een positief effect heeft op de executieve functies en de creativiteit. Dit is echter nog niet onderzocht bij mbo-studenten, die 40% uitmaken van de jongerenpopulatie en in het algemeen veel zitten. Het stimuleren van executieve functies en creativiteit is belangrijk voor hun schoolprestaties. Daarom hebben we 2 onderzoeken uitgevoerd om het effect te onderzoeken van staan ten opzichte van zitten tijdens de les op executieve functies en creativiteit bij mbo-studenten.

Hersenfuncties/structuur
Cognitieve functies
Schoolprestaties
Creativiteit
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Congrespresentatie
PHIT2Learn

Luteijn, P. (2021, 8 juni). Effect of Standing versus Sitting on Executive Functioning and Creativity of Vocational Education and Training Students. PowerPoint gepresenteerd tijdens ISBNPA (online).
Downloads en links