Is er een verband tussen fitheid, cognitie en schoolprestaties?

Er zijn studies die laten zien dat fitheid samenhangt met schoolprestaties of met cognitieve functies. Maar waarmee hangt fitheid vooral samen? Met schoolprestaties (zoals rekenen en taal), cognitieve functies (zoals planning en het werkgeheugen) of allebei? In deze studie werd het uitgezocht.

Cognitieve functies
Schoolprestaties
Motorische vaardigheden of fitheid
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Hoe fitter, hoe slimmer
Bekijk volledige publicatie

van der Niet, A. G., Hartman, E., Smith, J., & Visscher, C. (2014). Modeling relationships between physical fitness, executive functioning, and academic achievement in primary school children. Psychology of Sport and Exercise, 15(4), 319–325. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.02.010