Leidt een bewegingsinterventie tot veranderingen in het brein en cognitieve functies bij kinderen?

Er wordt verondersteld dat positieve effecten van bewegen op cognitieve functies bij kinderen worden gefaciliteerd door veranderingen in hersenstructuur en –functie. Er is hierover echter nog maar weinig bekend in de literatuur. In deze studie is dit onderzocht door effecten van een 14-weekse bewegingsinterventie tijdens de gym op het brein en op cognitieve functies onderzoeken bij kinderen op de basisschool.

Hersenfuncties/structuur
Cognitieve functies
Gymlessen
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Slim door Gym
Bekijk volledige publicatie

Meijer, A., Königs, M., Pouwels, P. J., Smith, J., Visscher, C., Bosker, R. J., ... & Oosterlaan, J. (2022). Effects of aerobic versus cognitively demanding exercise interventions on brain structure and function in healthy children—Results from a cluster randomized controlled trial. Psychophysiology, e14034.