Leidt extra bewegen op school tot betere cognitieve vaardigheden en hogere schoolprestaties?

Bewegen is goed voor de gezondheid van kinderen. Maar worden ze er ook slimmer van? De grootschalige studie 'Slim door Gym' bracht de effecten van bewegingsonderwijs in kaart op onder andere een aantal cognitieve vaardigheden van kinderen, zoals aandacht en werkgeheugen, en hun schoolprestaties bij rekenen, spelling en lezen. Deze blog van het NRO gaat in op de resultaten van de studie.