Mentaal welbevinden, beweeggedrag en zit-stabureaus in het mbo: associaties en ervaringen

Wat is eigenlijk de relatie tussen beweeggedrag en mentaal welbevinden van mbo-studenten? In deze poster worden de eerst (voorlopige) resultaten van een observationele studie naar deze relatie weergegeven. Daarnaast worden de resultaten van een kwalitatieve studie naar de ervaringen met zit-stabureaus weergegeven. Mbo-studenten bespreken wat zij ervan vonden om in de les te staan en wat zij denken nodig te hebben om meer te staan tijdens de les.

Mentaal welbevinden
Gedrag in de klas
Beweging algemeen
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Poster
PHIT2Learn
Bekijk volledige publicatie

Kirschner, M. (2021, juni 12). Physical activity behavior and mental wellbeing in the vocational education and training setting. Poster gepresenteerd tijdens de Promovendidag Open Universiteit (Online).
Downloads en links