Mentaal welbevinden en beweeggedrag van mbo-studenten en wat vinden zij van staan in de klas?

Deze Nederlandstalige presentatie, die gedurende de Onderwijs Research Dagen gegeven is, behandelt in eerste instantie de voorlopige resultaten van een studie naar het verband tussen verschillende beweeggedragingen en mentaal welbevinden van mbo-studenten. Daarnaast worden de ervaringen van studenten met staan in de klas besproken en wat er nodig is om het traditionele zitgedrag in de klas te veranderen. De presentatie is opgedeeld in een filmpje (inleiding en methode) en presentatie slides (resultaten en discussie).

Mentaal welbevinden
Gedrag in de klas
Beweging algemeen
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Congrespresentatie
PHIT2Learn
Bekijk volledige publicatie

Kirschner, M. (2021, juli 7). Beweeggedrag en mentaal-welbevinden van studenten in het middelbaar beroeps onderwijs. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen (Online).
Downloads en links