Motorische prestaties van kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking

In dit artikel wordt ingegaan op de motorische prestaties van kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking.

Cognitieve functies
Motorische vaardigheden of fitheid
Beweging algemeen
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Baltoppers
Bekijk volledige publicatie

Vuijk, P. J., Hartman, E., Scherder, E., & Visscher, C. (2010). Motor performance of children with mild intellectual disability and borderline intellectual functioning. Journal of Intellectual Disability Research, 54(11), 955–965. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2010.01318.x