Opstaan voor fysiek actief leren

Sta-bureaus zijn in de onderwijsomgeving geïntroduceerd om de nadelige effecten van zittend gedrag op de lichamelijke en geestelijke gezondheid tegen te gaan. Studenten zijn tot nu toe enthousiast over de introductie van deze sta-bureaus. Eerdere onderzoekers benadrukken echter dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de impact van het gebruik van sta-bureaus op het leren in de academische setting. Op de EARLI-conferentie 2021 presenteerden we de effecten van staan tijdens onderwijsgroepbijeenkomsten, waarbij we ons specifiek hebben gericht op hoe het leren van studenten wordt beïnvloed.

Schoolprestaties
Gedrag in de klas
Beweging algemeen
Staand onderwijs
Hoger onderwijs
Congrespresentatie
Academisch Onderwijs in Beweging
Bekijk volledige publicatie

Chim, H. Q. (2021, 26 augustus). Standing up for physically active learning. Paper gepresenteerd tijdens EARLI (online).