Over de rol van het brein in de relatie tussen fysieke competenties en cognitieve functies

In onderzoek naar de relatie tussen fysieke competenties, zoals motoriek en fitheid, en cognitie wordt verondersteld dat hersenfuncties een verklarend mechanisme vormen. Maar bij kinderen is dit nog maar nauwelijks onderzocht. Steeds meer studies laten zien dat fitheid en motoriek samenhangen met cognitieve functies. In deze studie is onderzocht of hersenfuncties daadwerkelijk een rol spelen in deze relaties bij kinderen van 8-11 jaar.

Hersenfuncties/structuur
Cognitieve functies
Motorische vaardigheden of fitheid
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Slim door Gym
Bekijk volledige publicatie

Meijer, A., Königs, M., Pouwels, P. J., Smith, J., Visscher, C., Bosker, R. J., ... & Oosterlaan, J. (2022). Resting state networks mediate the association between both cardiovascular fitness and gross motor skills with neurocognitive functioning. Child Development.