Over het beklijven van effecten van bewegend leren op rekenen en spelling

In hoeverre beklijven effecten op leerprestaties nadat bewegend leren na een periode van 2 jaar is stopgezet? Al springend leren rekenen en spellen: Fit en Vaardig op school is een innovatieve manier van leren die het beeld van stilzittende kinderen in de klas doorbreekt. Fysiek actieve reken- en taallessen kunnen een effectieve manier zijn om schoolprestaties van kinderen te verbeteren. In een onderzoek op 12 basisscholen is uitgebreid onderzoek gedaan naar effecten van bewegend leren.

Schoolprestaties
Bewegend leren
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Fit en Vaardig op School
Bekijk volledige publicatie

Mullender-Wijnsma, M. J., Hartman, E., de Greeff, J. W., Doolaard, S., Bosker, R. J., & Visscher, C. (2019). Follow-up study investigating the effects of a physically active academic intervention. Early Childhood Education Journal, 47(6), 699-707.
Downloads en links