Over het implementeren van bewegend leren in de klas

Is het mogelijk om bewegend leren te implementeren in de klas? De studie laat zien hoeveel kinderen bewegen tijdens de lessen en hoe taakgericht ze zijn. En hoe ervaren leerkrachten het gebruik van deze methode? Al springend leren rekenen en spellen: Fit en Vaardig op School is een innovatieve manier van leren die het beeld van stilzittende kinderen in de klas doorbreekt. Fysiek actieve reken- en taallessen kunnen een effectieve manier zijn om schoolprestaties van kinderen te verbeteren. In een onderzoek op 12 basisscholen is uitgebreid onderzoek gedaan naar effecten van bewegend leren.

Schoolprestaties
Gedrag in de klas
Bewegend leren
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Fit en Vaardig op School
Bekijk volledige publicatie

Mullender‐Wijnsma, M. J., Hartman, E., de Greeff, J. W., Bosker, R. J., Doolaard, S., & Visscher, C. (2015). Improving academic performance of school‐age children by physical activity in the classroom: 1‐year program evaluation. Journal of School Health, 85(6), 365-371. https://doi.org/10.1111/josh.12259
Downloads en links