Relaties tussen fitheid, motoriek en hersenactiviteit bij basisschoolleerlingen

Studies laten zien dat fitte en motorisch vaardige kinderen vaak ook beter ontwikkelde cognitieve functies hebben. Als verklaring hiervoor wordt vaak verwezen naar onderliggende patronen van hersenactiviteit. Er is bij kinderen echter weinig onderzoek gedaan naar de relaties tussen fitheid, motoriek en hersenactiviteit. In deze studie is gekeken of fitheid en motoriek relateerden aan hersenactiviteit tijdens een cognitieve taak voor visueel-spatieel werkgeheugen, wat een belangrijke executieve functie is voor o.a. schoolprestaties. Op deze manier probeerden we inzicht te krijgen in de mechanismen onderliggend aan de relatie tussen fitheid, motoriek en cognitie.

Hersenfuncties/structuur
Cognitieve functies
Motorische vaardigheden of fitheid
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Slim door Gym
Bekijk volledige publicatie

Van der Fels, I. M., de Bruijn, A. G. M., Renken, R. J., Königs, M., Meijer, A., Oosterlaan, J., Kostons, D. D. N. M., Visscher, C., Bosker, R. J., & Hartman, E. (2020). Relationships between gross motor skills, cardiovascular fitness, and visuospatial working memory-related brain activation in 8-to 10-year-old children. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 20(4), 842-858. https://doi.org/10.3758/s13415-020-00805-5