Relaties tussen fitheid, motoriek en schoolprestaties in lezen, rekenen en spelling

Onderzoek heeft laten zien dat kinderen die fitter zijn en kinderen die motorisch vaardiger zijn het gemiddeld ook beter doen op school. Er is echter vaak geen rekening gehouden met het feit dat fitheid en motoriek aan elkaar gerelateerd zijn (fittere kinderen zijn vaak ook motorisch vaardiger en vice versa). Daardoor weten we niet welke van de twee de sterkste voorspeller is voor schoolprestaties. Ook is nog onbekend of de relaties mogelijk verschillend zijn voor de academische domeinen lezen, rekenen en spelling. In dit onderzoek is daarom gekeken naar de voorspellende waarde van fitheid en motoriek voor deze academische domeinen.

Schoolprestaties
Motorische vaardigheden of fitheid
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Slim door Gym
Bekijk volledige publicatie

De Bruijn, A. G. M., Kostons, D. D. N. M., Van der Fels, I. M. J., Visscher, C., Oosterlaan, J., Hartman, E., & Bosker, R. J. (2019). Importance of aerobic fitness and fundamental motor skills for academic achievement. Psychology of Sport and Exercise, 43, 200-209.