Sociale acceptatie in het bewegingsonderwijs

Kinderen die meer sporten, worden meer geaccepteerd door hun klasgenoten, specifiek in de gymles, maar niet in de reguliere les.

Mentaal welbevinden
Motorische vaardigheden of fitheid
Beweging algemeen
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Overige projecten
Bekijk volledige publicatie

de Bruijn, A. G. M., & van der Wilt, F. (2023). Social Acceptance in Physical Education and the Regular Classroom: Perceived Motor Competency and Frequency and Type of Sports Participation. Children, 10(3), 568.