Staande onderwijsgroep bijeenkomsten en leren in het hoger onderwijs

Sta-bureaus zijn in de onderwijsomgeving geïntroduceerd om de nadelige effecten van zittend gedrag op de lichamelijke en geestelijke gezondheid tegen te gaan. Studenten zijn tot nu toe enthousiast over de introductie van deze sta-bureaus. Eerdere onderzoekers benadrukken echter dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de impact van het gebruik van sta-bureaus in de academische setting. Op de ISBNPA XChange-conferentie 2021 presenteren we in een symposium de effecten van staan tijdens onderwijsgroepbijeenkomsten.

Schoolprestaties
Gedrag in de klas
Beweging algemeen
Staand onderwijs
Hoger onderwijs
Congrespresentatie
Academisch Onderwijs in Beweging
Bekijk volledige publicatie

Chim, H. Q. (2021, juni 8). Standing tutorial groups and learning in higher education. Paper gepresenteerd tijdens ISBNPA XChange (Online).
Downloads en links