Systematische review naar de relatie tussen motorische en cognitieve vaardigheden bij 4-tot-16-jarige kinderen

In meerdere studies zijn relaties tussen motorische en cognitieve vaardigheden gevonden bij kinderen. Motorische en cognitieve vaardigheden zijn beiden brede concepten die meerdere specifieke functies omvatten, zoals grove en fijne motoriek (met betrekking tot motorische vaardigheden) en executieve functies en korte- of lange-termijn geheugen (met betrekking tot cognitieve vaardigheden). In deze review zijn studies naar relaties tussen motorische en cognitieve vaardigheden samengevat, en is gekeken of de sterkte van deze relaties verschilt voor specifieke componenten van beide sets vaardigheden.

Cognitieve functies
Motorische vaardigheden of fitheid
Motoriek of fitheid
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Wetenschappelijke publicatie
Slim door Gym
Bekijk volledige publicatie

Van der Fels, I. M., Te Wierike, S. C., Hartman, E., Elferink-Gemser, M. T., Smith, J., & Visscher, C. (2015). The relationship between motor skills and cognitive skills in 4–16 year old typically developing children: A systematic review. Journal of Science and Medicine in Sport, 18(6), 697-703. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2014.09.007