Toepassing van bewegend leren in het speciaal basisonderwijs

Bewegend leren is een innovatieve manier van leren die het stilzitten van leerlingen tijdens een schooldag doorbreekt zonder daarbij effectieve lestijd te verliezen. Juist voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) is het van belang om te onderzoeken of bewegend leren toepasbaar is in de dagelijkse lespraktijk. Deze leerlingen hebben veelal leerproblemen en zijn over het algemeen minder fysiek actief, fit en motorisch vaardig dan hun leeftijdsgenoten in het regulier basisonderwijs. Een reeks van achttien fysiek actieve reken- en taallessen is in schooljaar 2021 in overleg met sbo-leerkrachten ontwikkeld en geïmplementeerd in vier klassen. Dit artikel presenteert de bevindingen uit het onderzoek naar de toepasbaarheid van deze lessen.

Gedrag in de klas
Schoolprestaties
Bewegend leren
Basisonderwijs
Populair semi-wetenschappelijk artikel
Fit en Vaardig op School

Meijers V., Timmermans A.C., & Hartman E. (2022). Bewegend leren in het speciaal basisonderwijs. Tijdschrift voor Remedial Teaching 30 (5) 20-23.
Downloads en links