Wat vinden mbo-studenten van het gebruik van zit-stabureaus in de klas?

Deze Engelstalige presentatie over het gebruik van zit-stabureaus in het mbo-onderwijs laat zien wat de bevindingen zijn van een kwalitatief onderzoek waarbij focusgroep-interviews zijn gehouden met studenten die gebruik hebben gemaakt van zit-stabureaus. De onderzoeksvragen die aan bod komen zijn: (1) weten studenten wat voor- en nadelen zijn van meer staan, (2) hebben studenten uiteindelijk gestaan en wat was dan de reden, (3) wat ervoeren studenten terwijl ze stonden en (4) hoe zouden we er voor kunnen zorgen dat mbo-studenten meer staan?

Mentaal welbevinden
Beweging algemeen
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Congrespresentatie
PHIT2Learn
Bekijk volledige publicatie

Kirschner, M. (2021, 25 augustus). Feasibility and acceptability of ‘Sit-to-Stand’ desks in the VET setting, a qualitative study. Paper gepresenteerd tijdens  EARLI (online).
Downloads en links