Over Ons

De website Bewogen Onderwijs is een gezamenlijk initiatief van dr. Esther Hartman (UMCG) en prof. dr. Renate de Groot (Open Universiteit). Deze website is bedoeld om resultaten van wetenschappelijk onderzoek van de projecten Move to Improve en PHIT2Learn, beide gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), te delen met mensen uit het werkveld. Bewogen Onderwijs is tot stand gekomen door medewerking van een enthousiaste groep mensen die we hier graag aan je voorstellen.Dr. Esther Hartman

Esther is universitair hoofddocent Bewegingswetenschappen aan de UMCG en projectleider van Move to Improve. Haar expertise richt zich op beweeggedrag, cognitie en mentale gezondheid van kinderen in het primair en voortgezet onderwijs.

Prof. dr. Renate de Groot

Renate is hoogleraar Biopsychologie van Leren aan de Open Universiteit en projectleider van PHIT2Learn. Haar expertise richt zich op beweeggedrag, cognitie, mentaal welbevinden en leerprestaties in alle onderwijssectoren.

Foto-EHartman RenatedeGroot-1Onderzoekers binnen Move to Improve


Barbara Haverkamp, MSc. 

Barbara promoveert bij het UMCG en de VU en doet onderzoek binnen het project Move to Improve. Ze richt zich daarbij op de fysieke fitheid in relatie tot - en de beweegeffecten op - cognitieve functies, schoolprestaties en mentale gezondheid bij adolescenten. 

Foto-BHaverkamp


TahaYassineTemlali-2

Taha Yassine Temlali, MSc.

Taha is junior-onderzoeker bij de afdeling Bewegingswetenschappen van het UMCG en doet onderzoek binnen het Move to Improve project. Hij richt zich op het bestuderen van de relatie tussen fysieke activiteit en psychosociale gezondheid in adolescenten.Onderzoekers binnen PHIT2Learn


Prof. dr. Hans Savelberg  

Hans is hoogleraar Academisch Onderwijs in Beweging aan de Universiteit Maastricht en mede-aanvrager van PHIT2Learn. Zijn expertise richt zich op beweeggedrag en de invloed van bewegen op gezondheid, leren en welbevinden van studenten in het hoger onderwijs.

Foto-Hans-Savelberg


FotoIngeVanDerWurff

Dr. Inge van der Wurff  

Inge is universitair docent Gezondheidswetenschappen en Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit. In deze hoedanigheid is zij onder andere betrokken bij het PHIT2Learn project en haar expertise richt zich op beweeggedrag, cognitie en mentaal welbevinden bij kinderen en jongeren.Mara Kirschner, MSc.

Mara promoveert aan de OU en doet onderzoek binnen het project PHIT2Learn. Ze richt zich daarbij op het mentaal welbevinden en beweeggedrag van mbo-studenten.

FotoMaraKirschner


FotoPetraLuteijn

Petra Luteijn, MSc.  

Petra promoveert bij de OU en doet onderzoek binnen het project PHIT2Learn. Ze richt zich daarbij op het effect van matig intensieve lichaamsbeweging, waaronder staan op executief functioneren en creativiteit bij mbo-studenten.Dr. Rianne Golsteijn

Rianne Golsteijn is universitair docent Gezondheidswetenschappen en Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit. Zij is betrokken bij het PHIT2Learn project en haar expertise richt zich op beweeggedrag, cognitie en mentaal welbevinden in het mbo.

FotoRianneGolsteijnOverige onderzoekers binnen Bewogen Onderwijs


FotoAnneDeBruijn

Dr. Anne de Bruijn

Anne de Bruijn is universitair docent Onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op leerprestaties, sociaal-emotionele ontwikkeling en beweeggedrag van basisschoolleerlingen.Dr. Brenda Berendsen

Brenda Berendsen is universitair docent aan de Universiteit Maastricht en specialiseert zich in het meten en bevorderen van gezond beweeggedrag. Ze gebruikt deze kennis onder andere om het welbevinden van studenten in het hoger onderwijs te verbeteren.

FotoBrendaBerendsen


FotoHQChim

Dr. H.Q. Chim

H.Q. is een postdoctoraal onderzoeker aan de School of Health Professions Education, Maastricht University. Haar expertise richt zich op leerprestaties en beweeggedrag in het hoger onderwijs.Veerle van Oeckel, MSc.

Veerle is doctoraatsstudent aan de Universiteit van Gent (onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering). Haar onderzoek richt zich op het verminderen van sedentair gedrag van adolescenten op school en het effect hiervan op cognitieve functies.

FotoVeerleVanOeckel


FotoVMeijers

Vivian Meijers, MSc.

Vivian is junior-onderzoeker bij de afdeling Bewegingswetenschappen van het UMCG en doet onderzoek binnen het Fit en Vaardig op School project. Ze richt zich daarbij op de implementatie van bewegend leren in het speciaal basisonderwijs.  Yingyi Wu, MSc.

Yingyi promoveert aan de Universiteit Maastricht (afdeling Voedings- en Bewegingswetenschappen). Haar onderzoek richt zich op sedentair gedrag, beweeggedrag en cognitieve prestaties in het hoger onderwijs. 

FotoYingyiWu


Partners van Bewogen Onderwijs