Move to Improve!

De puberteit is een belangrijke periode, waarin jongeren zich fysiek en mentaal sterk ontwikkelen. Bewegen heeft een positieve invloed op het ontwikkelen van deze gebieden, die onder andere belangrijk zijn voor optimale schoolprestaties. De puberteit wordt echter gekenmerkt door een sterke vermindering van beweeg activiteiten en een toename van zittend gedrag, zoals computeren en tv kijken. Eerdere onderzoeken bij jongere kinderen hebben uitgewezen dat intensieve gymlessen ervoor kunnen zorgen dat kinderen niet alleen fitter worden, maar zich ook beter kunnen concentreren en dat zij beter leren plannen. Hierdoor kunnen ook hun schoolprestaties verbeteren. In het huidige project staan de volgende thema's centraal: fysieke fitheid, cognitieve functies, schoolvaardigheden en mentale gezondheid. Het onderzoek is uitgevoerd in het schooljaar 2019-2020 in Noord-Nederland. In de artikelen op deze pagina vind je de resultaten van dit onderzoek, Move to Improve!


Bekijk hier de video

Publicaties binnen Move to Improve!: 5

Het effect van beweeginterventies op cognitie en schoolvaardigheden bij jongeren en jongvolwassenen

Cognitieve functies
Schoolprestaties
Beweging algemeen
Gymlessen
Voortgezet onderwijs

Het effect van beweeginterventies op cognitie en schoolvaardigheden bij adolescenten en jongvolwassenen

Cognitieve functies
Schoolprestaties
Beweging algemeen
Gymlessen
Voortgezet onderwijs

De relatie tussen fysieke fitheid en cognitieve functies en schoolvaardigheden bij adolescenten

Cognitieve functies
Schoolprestaties
Motoriek of fitheid
Voortgezet onderwijs

Lichamelijke fitheid en mentaal welbevinden in Nederlandse adolescenten

Mentaal welbevinden
Motorische vaardigheden of fitheid
Motoriek of fitheid
Voortgezet onderwijs

Effecten van een beweeginterventie op cognitieve functies, schoolprestaties en mentale gezondheid van jongeren

Motorische vaardigheden of fitheid
Mentaal welbevinden
Cognitieve functies
Schoolprestaties
Motoriek of fitheid
Beweging algemeen
Gymlessen
Voortgezet onderwijs
Bekijk alle publicaties