PHIT2Learn

PHIT2Learn staat voor PHysical activity Interventions to enhance LEARNing in vocational education and training. Met PHIT2Learn willen wij meer inzicht krijgen in beweeginterventies om het leren bij mbo-studenten te vergroten. Lichamelijke activiteit lijkt positieve en zitten lijkt negatieve effecten op schoolprestaties te hebben. Bewijs voor een causaal effect bij mbo-studenten ontbreekt. Juist mbo-studenten zouden echter baat kunnen hebben bij meer beweging, omdat 1) bij het relatief lage opleidingsniveau en de laagste sociaal economische klasse het grootste cognitieve voordeel verwacht kan worden, 2) de leeftijdsgroep gevoelig is voor interventies omdat het brein nog volop in ontwikkeling is, 3) onderzoek laat zien dat mbo-studenten over het algemeen een laag lichamelijk activiteitsniveau hebben.

Doel van PHIT2Learn is het onderzoeken van de effectiviteit van lichamelijke activiteit- en zitgedraginterventies op een variëteit aan leeruitkomsten bij studenten in het mbo. Deze uitkomstmaten variëren van specifieke effecten op cognitief functioneren, tot algemene effecten op schoolprestaties en vitaal burgerschap/werknemerschap.


Publicaties binnen PHIT2Learn: 11

Het effect van staan ten opzichte van zitten op creativiteit bij mbo-studenten

Creativiteit
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs

Het effect van staan ten opzichte van zitten op executieve functies en creativiteit bij mbo-studenten

Hersenfuncties/structuur
Cognitieve functies
Schoolprestaties
Creativiteit
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs

Het effect van staan of bewegen op executieve functies en creativiteit bij mbo-studenten

Cognitieve functies
Schoolprestaties
Hersenfuncties/structuur
Creativiteit
Staand onderwijs
Bewegend leren
Beweegbreaks
Middelbaar beroepsonderwijs

Beweeggedrag en cognitieve prestaties in verschillende studierichtingen binnen het mbo

Cognitieve functies
Beweging algemeen
Middelbaar beroepsonderwijs

Gezondheid: gebruik zit-stabureaus in het mbo

Cognitieve functies
Schoolprestaties
Mentaal welbevinden
Motorische vaardigheden of fitheid
Gedrag in de klas
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs

Wat vinden mbo-studenten van het gebruik van zit-stabureaus in de klas?

Mentaal welbevinden
Beweging algemeen
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs

Beweeggedrag en mentaal welbevinden van mbo-studenten

Mentaal welbevinden
Gedrag in de klas
Beweging algemeen
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs

Mentaal welbevinden en beweeggedrag van mbo-studenten en wat vinden zij van staan in de klas?

Mentaal welbevinden
Gedrag in de klas
Beweging algemeen
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs

Mentaal welbevinden, beweeggedrag en zit-stabureaus in het mbo: associaties en ervaringen

Mentaal welbevinden
Gedrag in de klas
Beweging algemeen
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs

Een kwalitatieve studie naar de implementatie van zit sta-bureaus in het mbo

Mentaal welbevinden
Gedrag in de klas
Cognitieve functies
Staand onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs

Beweeginterventies om leren in het mbo te verbeteren

Creativiteit
Mentaal welbevinden
Cognitieve functies
Schoolprestaties
Motorische vaardigheden of fitheid
Gedrag in de klas
Hersenfuncties/structuur
Staand onderwijs
Beweging algemeen
Beweegbreaks
Bewegend leren
Middelbaar beroepsonderwijs
Bekijk alle publicaties