Percepties van leraren en directeuren over het implementeren van extra fysieke activiteit op school

School is een ideale omgeving om fysieke activiteit bij kinderen te bevorderen en te vergroten. De implementatie van fysieke activiteit-programma's op school lijkt echter moeilijk, met name vanwege de focus van basisscholen op academische prestaties en een gebrek aan betrokkenheid van schoolpersoneel bij de ontwikkeling van deze programma's. In deze kwalitatieve studie werden de percepties van leraren en directeuren met betrekking tot de implementatie van aanvullende fysieke activiteit gericht op het verbeteren van cognitieve en academische prestaties onderzocht. Daarnaast werden in deze studie kenmerken van fysieke activiteit-programma's die volgens leraren en directeuren haalbaar zijn in de dagelijkse schoolpraktijk geïdentificeerd.

Schoolprestaties
Beweging algemeen
Basisonderwijs
Wetenschappelijke publicatie
SMART MOVES!
Bekijk volledige publicatie

Van den Berg, V., Salimi, R., De Groot, R. H., Jolles, J., Chinapaw, M. J., & Singh, A. S. (2017). “It’s a battle… you want to do it, but how will you get it done?”: Teachers’ and principals’ perceptions of implementing additional physical activity in school for academic performance. International journal of environmental research and public health, 14(10), 1160.